A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Мэдээ, мэдээлэл / Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ Хотонт суманд ажиллав

Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ Хотонт суманд ажиллав

Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ Хотонт суманд ажиллав

“Иргэн тѳвтэй тѳрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хѳтѳлбѳрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, иргэдэд нэн шаардлагатай тѳрийн зарим үйлчилгээг нэг дороос чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх, шинэчлэн батлагдсан хууль, журмыг иргэдэд таниулах, сурталчлах зорилгоор аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ, Архивын үйлчилгээ, НДГ, ХХҮГ, ГХБХБГ, Улсын бүртгэл, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байна.
Мѳн аймгийн ХДТ-ын уран бүтээлчид хүүхэд, насанд хүрэгчдэд урлаг, соёлын үйлчилгээг үзүүлж байна.
Багийн хѳгжлийн дэд хѳтѳлбѳрийн хүрээнд багийн тѳвийн үйл ажиллагааг дэмжих, ил тод байдлыг хангах үүднээс аймгийн ЗДТГ, Жэрэс ОУБ-тай хамтран хийсэн мэдээллийн самбарыг багийн дарга нарт хүлээлгэн ѳгѳв.